SUWNICE

Oferujemy dostawę i montaż suwnic w szerokim zakresie: od suwnic w systemie aluminiowym o niewielkim udźwigu około 80kg, do suwnic dwudźwigarowych o udźwigu do 32t. Suwnice dobierane są optymalnie do wymaganego procesu transportowego i mogą posiadać rozwiązania dostosowane zarówno do potrzeb obsługi jak i środowiska produkcyjnego zakładu.

Suwnice w systemie aluminiowym Q=80kg L=6m:

Suwnica dwudźwigarowa Q=30t L=21,5m:

ŻURAWIE

Oferujemy dostawę i montaż żurawi warsztatowych o szerokim zakresie rodzajów budowy, udźwigów i wysięgów. Żurawie dobierane są indywidualnie w zależności od potrzeb transportowych oraz dostępnej przestrzeni.

Żuraw warsztatowy Q=1600kg R=4,5m:

Żuraw "z ramieniem łamanym" montowany do słupa hali Q=250kg R=1,5+1,5m:

Żuraw przewoźny z przeciwwagą Q=320kg R=3m:

MODERNIZACJE

Wykonujemy modernizacje urządzeń dźwignicowych w zakresie mechanicznym oraz elektrycznym. Modernizacje w zakresie elektrycznym polegają zwykle na wymianie całości wyposażenia elektrycznego, dostosowaniu do sterowania radiowego lub sterowania napędami za pomocą przemienników częstotliwości. W zakresie mechanicznym modernizacji poddawane są napędy poszczególnych mechanizmów jak również konstrukcja dźwignicy.

Szafa sterownicza suwnicy po modernizacji polegającej na wymianie całości osprzętu elektrycznego, zastosowaniu przemiennika częstotliwości w napędzie jazdy suwnicy oraz sterowania radiowego:

Suwnica po modernizacji polegającej na zabudowie podestu inspekcyjnego do oceny stanu dźwigarów dachowych narażonych na działanie oparów kwasu solnego:

Posiadamy uprawnienia do modernizacji nadane przez Urząd Dozoru Technicznego.

width=

URZĄDZENIE CHWYTNE

Oferujemy zaprojektowanie oraz dostawę urządzeń chwytnych do podejmowania ściśle określonych elementów produkcyjnych.

Zawiesie do bloku silnika DOR 30kg:

Trawersa do rolek folii DOR 100kg:

CHWYTNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE

Oferujemy dostawę, montaż oraz naprawy chwytników elektromagnetycznych do szerokiego zakresu transportowanych elementów stalowych. Wszystkie oferowane elektromagnesy wykonane są w technologii zapewniającej najwyższą jakość oraz niezawodność działania, którą uzyskuje się poprzez zastosowanie w pełni anodowanych aluminiowych taśm nawojowych oraz specjalnej zalewy silikonowej.

W dziedzinie chwytników opieramy się na doświadczeniu niemieckiej firmy F&D Magnete która zajmuje się produkcją zarówno elektromagnesów jaki i systemów ich zasilania. Systemy zasilania dostosowane są do montażu na suwnicach, żurawiach, koparkach oraz wózkach widłowych. Mogą być wyposażone w regulatory siły magnesowania oraz baterie awaryjnego zasilania w przypadku zaniku napięcia zasilania.