O NAS

Firma FriX powstała w 2016 roku na bazie 25 lat doświadczeń w produkcji, modernizacji, montażu i serwisowaniu urządzeń dźwignicowych.

Zajmujemy się kompleksową obsługą klienta w zakresie rozwiazywania problemów transportu wewnątrzzakładowego, udźwigowieniem linii technologicznych oraz urządzeniami chwytnymi.

Ze względu na duże doświadczenie w różnych gałęziach przemysłu, mamy możliwość wsparcia klienta w zakresie doboru rodzaju systemu transportowego a także dostawy i montażu urządzenia w odpowiedniej lokalizacji.

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń oraz dostawę części zamiennych.

Współpracujemy z renomowanymi firmami z branży dźwignicowej takimi jak Konecranes & Demag , Carl Stahl Tech Service dla których wykonujemy konstrukcje wsporcze, urządzenia chwytne, trawersy oraz montaże urządzeń.

OFERTA

1. SUWNICE

Oferujemy dostawę i montaż suwnic w szerokim zakresie: od suwnic w systemie aluminiowym o niewielkim udźwigu około 80kg, do suwnic dwudźwigarowych o udźwigu do 32t. Suwnice dobierane są optymalnie do wymaganego procesu transportowego i mogą posiadać rozwiązania dostosowane zarówno do potrzeb obsługi jak i środowiska produkcyjnego zakładu.

Suwnice w systemie aluminiowym Q=80kg L=6m:

Suwnica dwudźwigarowa Q=30t L=21,5m:

2. ŻURAWIE

Oferujemy dostawę i montaż żurawi warsztatowych o szerokim zakresie rodzajów budowy, udźwigów i wysięgów. Żurawie dobierane są indywidualnie w zależności od potrzeb transportowych oraz dostępnej przestrzeni.

Żuraw warsztatowy Q=1600kg R=4,5m:

Żuraw "z ramieniem łamanym" montowany do słupa hali Q=250kg R=1,5+1,5m:

Żuraw przewoźny z przeciwwagą Q=320kg R=3m:

3. MODERNIZACJE

Posiadamy uprawnienia do modernizacji nadane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wykonujemy modernizacje urządzeń dźwignicowych w zakresie mechanicznym i elektrycznym. Modernizacje w zakresie elektrycznym polegają zwykle na wymianie całości wyposażenia elektrycznego, dostosowaniu do sterowania radiowego lub sterowania napędami za pomocą przemienników częstotliwości. W zakresie mechanicznym modernizacji poddawane są napędy poszczególnych mechanizmów jak również konstrukcja dźwignicy.

Szafa sterownicza suwnicy po modernizacji polegającej na wymianie całości osprzętu elektrycznego, zastosowaniu przemiennika częstotliwości w napędzie jazdy suwnicy oraz sterowania radiowego:

Suwnica po modernizacji polegającej na zabudowie podestu inspekcyjnego do oceny stanu dźwigarów dachowych narażonych na działanie oparów kwasu solnego:

4. URZĄDZENIA CHWYTNE

Oferujemy zaprojektowanie oraz dostawę urządzeń chwytnych do podejmowania ściśle określonych elementów produkcyjnych.

Zawiesie do bloku silnika DOR 30kg:

Trawersa do rolek folii DOR 100kg:

5. CHWYTNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE

Oferujemy dostawę, montaż oraz naprawy chwytników elektromagnetycznych do szerokiego zakresu transportowanych elementów stalowych. Wszystkie oferowane elektromagnesy wykonane są w technologii zapewniającej najwyższą jakość i niezawodność działania, którą uzyskuje się poprzez zastosowanie w pełni anodowanych aluminiowych taśm nawojowych oraz specjalnej zalewy silikonowej. W dziedzinie chwytników opieramy się na doświadczeniu niemieckiej firmy F&D Magnete która zajmuje się produkcją zarówno elektromagnesów jaki i systemów ich zasilania. Systemy zasilania dostosowane są do montażu na suwnicach, żurawiach, koparkach oraz wózkach widłowych. Mogą być wyposażone w regulatory siły magnesowania oraz baterie awaryjnego zasilania w przypadku zaniku napięcia zasilania.

NASZE REALIZACJE

1. Modernizacja suwnicy bramowej Q=25t polegająca na montażu zestawu do transportu i konfekcjonowania blach, składającego się z:

- trawersy teleskopowej elektromechanicznej (rozstaw zewnętrznych magnesów od 6 do 9m),

- czterech chwytników elektromagnetycznych,

- układu zasilającego z regulacją siły magnesowania oraz bateriami podtrzymującymi w przypadku zaniku zasilania.

2. Wykonanie i montaż torowiska oraz suwnicy kolumnowej Q=60kg z manipulatorem przyssawkowym:

3. Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej oraz systemu 6szt. lekkich suwnic Konecranes & Demag:

4. Modernizacja suwnicy polegająca na wymianie osprzętu elektrycznego oraz kabiny sterowniczej:

5. Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej oraz systemu aluminiowych suwnic wraz z manipulatorem pneumatycznym:

6. Dostawa i montaż sztaplarki do paczek blach:

7. Dostawa i montaż 9szt. słupowysięgników dla podajników spawarek:

8. Dostawa 24szt. podciśnieniowych urządzeń do montażu szyb w wagonach kolejowych:

9. Montaże suwnic i żurawi firmy Konecranes & Demag.

2 szt suwnic Q=6,3t L= 21m:

Żuraw Q=1t R=4,6m:

Suwnica Q=6,3t L=17m:

Żuraw Q=2t R=3,7m (Bardzo trudny montaż na betonowym podeście w ciasnej przestrzeni pomiędzy maszynami):

Suwnica dwudźwigarowa Q=30t L=21,5m:

KONTAKT

Tel. +48 538 425 374       e-mail: wfritsch@wp.pl